Tag Archives: fagpolitikk

SVs sanne forskningspolitiske ansikt?

Trodde du at GENtidende bare skulle være om gener og fag og slikt – en ekte nerdeblogg? – Nei, – her er det rom for mer enn det! Som forsker lar man seg jo engasjere av faget og forskningens posisjon i samfunnet også. Så:

På SVs idéforum Verden til venstre skriver Thor Egil Braadland (27. august 2008): 

 «Forskningsinnsatsen må ned.

Det brukes for mye penger på forskning i Norge. Forskningsinnsatsen bør reduseres med 1,5 mrd kroner.»

– Jøye meg! – Er dette virkelig representativt for SVs syn på forskning? Forhåpentligvis ikke. Forskningsminister Tora Aasland har ihvertfall ikke gitt slike signaler – så langt. Tvert i mot, ser det ut til at hun kjemper for forskningens sak i regjeringskollegiet. Stå på, Tora!

– Men det kan være grunn til å frykte at det er mange, både i SV og i andre politiske leirer, som deler Braadlands syn. Forskningsdirektør Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå har også fremmet lignende tanker bl.a. i Forskerforum 8/2004:

«… hovedoppgaven til norske forskere er å ta i bruk andres verktøy – å være gode kopister»

– Går det an å være mer kortsiktig og defensiv? – og demotiverende?

– Det synet som de to herrer Braadland og Cappelen målbærer bygger tydeligvis på en idé om at kunnskap og forskningsresultater kan kjøpes – som hyllevare – når det trengs. Cappelen hevdet at norsk forskning ligger så langt etter at vi har nok med å kopiere forskning i andre land. Braadland mener det brukes for mye penger på forskning i Norge og at det er bedre å bruke ressursene på å skaffe oss kompetanse gjennom innkjøp av avansert produksjonsutstyr. 

– Ja, – vi ligger nok generelt langt etter. Men der vi har hatt fokusert og sterk innsats, er norsk forskning minst like god som i de land vi gjerne vil sammenligne oss med. Med vårt høye utdanningsnivå og sterke økonomi har vi all mulighet til å hevde oss godt på mange felt. Men det krever ikke bare å styre etter de mål som er gjennomsnitt i OECD- og EU-landene; – Norge har all grunn til å sette seg forskningsmål godt OVER dette. Og nå – mens vi enda kan flyte på inntektene fra olje og gass, – har vi muligheten til dette.  

– Det er lett å peke på de store spørsmål – som klimautfordringene og behovet for nye og rene energiformer – og de 8 høyverdige målene i FNs Tusenårsmål – og si at mesteparten av vår forskningsinnsats må dirigeres dit. Dette er vel og bra. Men det er nå engang slik i forskning at at man ikke bare kan sikte mot det og det målet og så håpe at man faktisk får det til. Dette kan i beste fall kalles utvikling. Historien har gang på gang vist oss at de banebrytende nyvinninger ofte kommer som sidespor til grunnleggende forskning som har ervervelse av ny kunnskap som hovedmål. Så er det også i genforskningen. Tro meg!  Det er dette de land som virkelig ligger fremst i forskning har skjønt. Når vil våre politikere innse dette?

– La oss samle oss om å løfte både utdanning og rekruttering til forskning og investere skikkelig i utstyr og forskningsinfrastruktur OG «gjøre alle de andre tingene også»  – for å sitere J. F. Kennedy, da han annonserte måneprogrammet. Mon om vi ikke trenger noen visjoner av det kaliber!

 

 

 

Reklamer

1 kommentar

Filed under forskningspolitikk